Ons aanbod

Wij helpen de statushouders in uw gemeente snel aan het werk.

Het probleem

Nog steeds vinden veel statushouders geen betaalde baan. Zelfs met hulp van de gemeente blijft 75% van de statushouders werkloos, zo meldde de Sociaal-Economische Raad (SER) in mei 2019. Tweederde ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente.

Zij pleiten dan ook voor een effectievere aanpak en meer maatwerk. Dat scheelt de gemeente natuurlijk flink in de kosten. Bovendien is het voor de statushouder zelf ook heel prettig om zelfvoorzienend te zijn. En uiteindelijk profiteert de hele samenleving van een actieve en diverse beroepsbevolking.

Start met een pilot!

De meeste gemeentes vinden het prettig om een samenwerking te verkennen aan de hand van een proefproject. In zo’n pilot starten we met 10 à 15 statushouders die we in 3-4 maanden naar een betaalde baan begeleiden, waar zij structureel aan de slag kunnen.

Werkwijze

Waarom lukt het ons om een slagingspercentage van 70% te realiseren?

  • Als ervaringsdeskundige begrijpen wij de situatie van de statushouder als geen ander. Dat creëert vertrouwen.
  • Wij spreken dezelfde taal als de statushouder.
  • Wij kennen hun situatie en cultuur.
  • We zijn een rolmodel voor de werkzoekende.
  • Wij hebben een groot netwerk.
Succesverhaal

Onze intensieve en zeer persoonlijke werkwijze bestaat uit vijf stappen:

Na elke stap rapporteren we de voortgang schriftelijk en/of mondeling.

  1. Aanmelding en intake
  2. Intensieve individuele begeleiding (individueel maatwerk)
  3. Stage/proefplaatsing (indien nodig)
  4. Bemiddeling naar duuzaam regulier werk
  5. Nazorg (individueel maatwerk)
Werkwijze Status B.V.
Aan de slag.
Neem nu contact met ons op voor meer informatie. Wij maken graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking.
Neem contact op